Puncte de rugăciune pentru Israel – 5 aprilie 2019

1. Laudă: Am folosit Proverbe 18:10 ca pistă de lansare pentru a-L lăuda pe mărețul nostru Dumnezeu

  • Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Prov. 18:10
  • Știind că ”nume” în gândirea ebraică înseamnă și esență, Îți mulțumim pentru pacea și securitatea pe care le avem în cine ești Tu și nu doar în ceea ce faci sau nu faci (Prov. 3:5).
  • Tu ești Alfa și Omega, Primul și Ultimul; Tu ai vestit de la început ce are să se întâmple (Is. 46:9-10).
  • Ce binecuvântare să știm că Tu ai controlul deplin asupra lucrurilor omenirii și le treci prin filtrul înțelepciunii, cunoașterii dinainte și sfințeniei Tale (Ps. 33:10-11).
  • Îți mulțumim că nu dormi atunci când veghezi asupra Israelului și asupra noastră (Ps. 121:3-4).
  • Tu nu Te schimbi. Putem să ne încredem întotdeauna în cine ești Tu (Mal. 3:6).
  • Tu ești Judecătorul întregului Pământ, iar hotărârile Tale sunt drepte (Gen. 18:25b)
  • Dragostea Ta este eternă, fără început sau sfârșit (Ier. 31:3).
  • Căci Domnul nu lasă pe poporul Său și nu-Și părăsește moștenirea. (Ps. 94:14) Îți mulțumim!
  • Sursa: https://mijlocitoripentruisrael.ro/2019/04/07/puncte-de-rugaciune-pentru-israel-5-aprilie-2019/?fbclid=IwAR2tDfqFH7GSp7k8R8aXspQSUseRfb5MxxlvpN5p21EUJaqkb0iXJ8pWuZU
Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

20 martie – 28 aprilie – 40 de zile de post și rugăciune pentru România

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara”. 2 Cronici 7:14

Perioada de 40 de zile înaintea sărbătorii Paștelui, când celebram jertfa Domnului Isus Hristos, care a murit pentru păcatele noastre, și Învierea Lui, este o perioadă în care cred că DOMNUL NE CHEAMĂ SĂ NE ÎNTOARCEM la EL cu toată ființa noastră, în post și rugăciune pentru noi, familiile noastre, Biserica Lui din Romania, pentru țara noastră, România. Este chemarea Domnului de a ne ÎNTOARCE la El – din starea ca a bisericii din Laodiceea (Apoc. 3:14-22), la starea smerită a bisericii din Filadelfia (Apoc. 3:7-13), de a ne sui pe muntele Lui sfânt (Ps 24:3-6, Ps 15)

Vă chem să ne unim în această perioadă: 20 martie – 28 aprilie în post și rugăciune, în care esența este POCĂINȚA noastră de păcate personale, în care să ne cerem iertare pentru păcatele și fărădelegile comise de alții , făcând această slujire de a fi mijlocitori între oamenii pierduți și Dumnezeu.

Cartea Daniel 9:1-19 ne arată un model de rugăciune în care noi, cei ce-L cunoaștem pe Domnul, ne cerem iertare pentru păcatele comise pe teritoriul României de către locuitorii țării- cum spune Daniel- “noi și părinții noștri am păcătuit”. Chiar dacă Daniel era un om neprihănit, el și-a cerut iertare Domnului.
Daniel 9 – Daniel s-a rugat pentru restaurare dupa dărâmarea Ierusalimului (la noi vedem un asalt pentru dărâmarea Bisericii, a țării, a conducerii spirituale – Biserica, cât și a conducerii țării). Familia, Biserica, națiunea noastră sunt sub asediul puterilor întunericului…”

Sursa: http://prayernet.ro/20-martie-28-aprilie-40-de-zile-de-post-si-rugaciune-pentru-romania/

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)