Puncte de rugăciune pentru Israel – 5 aprilie 2019

1. Laudă: Am folosit Proverbe 18:10 ca pistă de lansare pentru a-L lăuda pe mărețul nostru Dumnezeu

  • Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Prov. 18:10
  • Știind că ”nume” în gândirea ebraică înseamnă și esență, Îți mulțumim pentru pacea și securitatea pe care le avem în cine ești Tu și nu doar în ceea ce faci sau nu faci (Prov. 3:5).
  • Tu ești Alfa și Omega, Primul și Ultimul; Tu ai vestit de la început ce are să se întâmple (Is. 46:9-10).
  • Ce binecuvântare să știm că Tu ai controlul deplin asupra lucrurilor omenirii și le treci prin filtrul înțelepciunii, cunoașterii dinainte și sfințeniei Tale (Ps. 33:10-11).
  • Îți mulțumim că nu dormi atunci când veghezi asupra Israelului și asupra noastră (Ps. 121:3-4).
  • Tu nu Te schimbi. Putem să ne încredem întotdeauna în cine ești Tu (Mal. 3:6).
  • Tu ești Judecătorul întregului Pământ, iar hotărârile Tale sunt drepte (Gen. 18:25b)
  • Dragostea Ta este eternă, fără început sau sfârșit (Ier. 31:3).
  • Căci Domnul nu lasă pe poporul Său și nu-Și părăsește moștenirea. (Ps. 94:14) Îți mulțumim!
  • Sursa: https://mijlocitoripentruisrael.ro/2019/04/07/puncte-de-rugaciune-pentru-israel-5-aprilie-2019/?fbclid=IwAR2tDfqFH7GSp7k8R8aXspQSUseRfb5MxxlvpN5p21EUJaqkb0iXJ8pWuZU
Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.