Prayer Alert– Please Pray for the End of the Worst Fire in Israel’s History

Father God of Abraham, Isaac and Jacob, we call upon You to intervene on behalf of Your people, Israel. We humbly ask that You comfort those that mourn for their precious loved ones who are injured or have lost their lives in the midst of the raging fires.

It is You Lord God who sends help to those in distress; deliver Your Chosen from the path of the consuming blaze and lead them to complete safety. We ask that You place Your supernatural protection over those who have put their lives in danger to bring this raging fire that has come against Israel to an end.

Lord God of Israel we call upon You to protect Your land which You have given to Your people as their inheritance. It is You who controls the sun and the stars, the wind and the rain; we call upon You to bring the wind to a standstill so that this intense fire will not increase and ask You to quench its flames with Your miraculous rain just as You did for Elijah.

May the enemies of Israel be kept powerless by Your mighty hand while she is in a time of trouble for You are her Rock and her Fortress and You dwell in her palaces; Your presence surrounds Israel like a shield.

We give You thanks with grateful hearts for the miracles that You will perform on behalf of the Jewish people and the land of Israel for You are her refuge and her strength and a very present help in trouble.   Amen

Pastor John Hagee
National Chairman
Christians United for Israel

http://www.cufi.org/site/PageServer

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Duminica 28 noiembrie 2010. Zi de rugăciune pentru România.

Motto: „Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din Ceruri, îi voi ierta păcatul şi îi voi tămădui Ţara.

Împrejurările istorice de după anul 1940 au dăunat poporului român, aducându-l într-o situaţie gravă, în care atmosfera predominantă – de orbire, nedreptate şi corupţie – apasă greu asupra vieţii morale. Nu numai oamenii slabi din punct de vedere spiritual, ci chiar şi cei puternici au ajuns în confuzie şi dificultate. Pare să ne ameninţe o prăbuşire a civilizaţiei creştine.

Noi, membrii PNŢCD, credem că respectarea ordinii de drept cu temei moral, eliminarea abuzurilor de putere şi a corupţiei, crearea instituţiilor eficiente şi a reflexelor comportamentale corecte sunt imposibile fără întoarcerea la Hristos. Creştinii cu credinţă şi convingeri ferme trebuie să se trezească primii şi să readucă cuvântul şi harul lui Hristos în inimile tuturor oamenilor, prin acţiuni conştiente şi curajoase. În continuarea altor demersuri, PNŢCD consideră că este bine să se instituie o Zi de rugăciune pentru România.

Organizată în fiecare an – sub auspiciile tuturor cultelor religioase, partidelor politice şi ale altor organizaţii civice – Ziua de rugăciune pentru România ar putea mobiliza energiile responsabile din poporul nostru, pentru a ne solidariza cu toţii în sprijinul dreptăţii, cinstei, respectului şi dragostei faţă de aproapele nostru.

In acest an, Ziua de rugăciune pentru România va fi  Duminica 28 noiembrie, când în Basarabia vor avea loc alegeri extrem de importante pentru destinul european al acestei bucăţi din trupul României.

Gheorghe Ciuhandu
Preşedintele CNC al PNŢCD
Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)